انریکه ویلا ماتاس، زادۀ 1984، نویسندۀ اسپانیایی است. ماتاس نویسندۀ پرکاری است و تاکنون برندۀ جوایز ادبی متعددی بوده. آثار او که شامل مقاله، داستان کوتاه و رمان در ژانرهای مختلفند به 29 زبان ترجمه شده‌اند.