اندرو ساریس (زادهٔ ۳۱ اکتبر ۱۹۲۸ – درگذشت ۲۰ ژوئن ۲۰۱۲) یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان فیلم در ایالات متحده آمریکا استاد دانشگاه کلمبیا بود. ساریس جامعه منتقدین فیلم آمریکا بنیان گذاشت و شیفتۀ «تئوری مؤلف» بود. هستۀ اصلی این نظریه‌ توسط نظریه‌پردازان موج نوی فرانسه خاصه فرانسوا تروفو شکل گرفت و ساریس در مجموعه مقالاتش از آن‌ها الهام گرفت؛ به عبارتی می‌توان او را وارد کنندهٔ «تئوری مؤلف» به ایالات متحده دانست. ساریس در طول حیاتش به‌قدری در فرهنگ سینما مطالعه داشت که گاهی تصور می‌شد خود، سازنده برخی از فیلم‌های مورد نقدش بوده است.