الیزابت برنس از سال 2000 تا 2017 استاد فلسفۀ دین در کالج هیتروپ دانشگاه لندن بوده و به‌مدت پنج سال ریاست دانشکده در مقطع کارشناسی را عهده‌دار بوده است. او هم‌اکنون دانشیار و مدیر واحد برنامه‌های بین‌المللی دانشگاه لندن در زمینهٔ الهیات واقع در دانشگاه مرکزی لندن و مدیر طرح‌های آموزشی فدراسیون الهیات کمبریج است.