النکا زوپانچیچ زادۀ 1966 یک فیلسوف اسلوونیایی است که روی بحث‌های روانکاوی و فلسفۀ قاره‌ای متمرکز است. زوپانچیچ در حال حاضر به‌عنوان محقق تمام‌وقت در انستیتوی فلسفۀ آکادمی علوم و هنر اسلوونیا فعالیت می‌کند.