اسماعیل سعادت زادۀ ۱۳۰۴ در و درگذشتۀ ۱۳۹۹، نویسنده و مترجم، عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مدیر گروه دانشنامه زبان و ادب فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو شورای عالی ویرایش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بود.