اریک ادسون زادهٔ 1945 نویسندهٔ هفده فیلمنامه برجسته برای سونی، برادران وارنر، دیزنی و… است.