اِرْنْسْت کاسیرِر زادهٔ ۱۸۷۴ — درگذشتهٔ ۱۹۴۵ فیلسوف نوکانتی آلمانی و تاریخ‌نگار فلسفهٔ غرب بود. او از شاگردان گئورگ زیمل و هرمان کوهن و استاد فیلسوفانی چون لئو اشتراوس و هانری کربن بود.