سیّد احمد حُکم‌آبادی زادۀ ۱۲۶۹ و درگذشتۀ ۱۳۲۴، که بعدها نام خانوادگی کسروی را برگزید، تاریخ‌نگار، زبان‌شناس، پژوهشگر، حقوق‌دان و اندیشمند ایرانی بود. او استاد ملی‌گرای رشته حقوق در دانشگاه تهران و وکیل دعاوی در تهران بود.