احمد رجبی متولد ۱۳۶۴، استادیار فلسفۀ دانشگاه تهران و برگزیدۀ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1399 است. رجبی مقطع کارشناسی رشتۀ حقوق را در در دانشگاه تهران تحصیل کرده و در همین دانشگاه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری فلسفه را گذرانده است. تناهی استعلایی بسط و تکمیل رساله دکتری او است که در سال ۱۳۹۶ جایزۀ دکتر رضا داوری اردکانی را کسب کرده است.