ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی زادهٔ ۳۸۵ ه‍.ق در حارث‌آباد بیهق و درگذشتهٔ ۴۷۰ ه‍.ق  تاریخ‌نگار و نویسنده ایرانی در دربار غزنوی است. شهرت او برای نگارش کتاب معروف به تاریخ بیهقی است که مهم‌ترین منبع تاریخی در مورد دوران غزنوی به شمار می‌رود.