آنتونی جان پاتریک کنی سال 1931 در لیورپول به دنیا آمد. او فیلسوفی انگلیسی است که ابتدا به‌عنوان کشیش تحت تعالیم کاتولیک رومی قرار گرفت اما بعدها تعالیم کاتولیک را زیر سؤال برد. کنی در سال 1963 موفق به کسب درجۀ دکترای فلسفه از دانشگاه آکسفورد شد. او رییس پیشین آکادمی بریتانیا و رییس کنونی مؤسسۀ سلطنتی فلسفه در بریتانیاست.