آلکی زه‌یی نویسندهٔ یونانی سال ۱۹۲۳ به دنیا آمد و در ۹۷ سالگی در یونان از دنیا رفت. گربهٔ وحشی در قفسهٔ شیشه‌ای نخستین اثر او است و با اینکه او هنگام خلق آن سال‌های متمادی از یونان دور بود، مایه‌های این اثر از کشوری که در آن به دنیا آمده و بزرگ شده بود، حوادثی که در کودکی شاهد آن بود و تجربیاتی که در دوران دیکتاتوری در یونان کسب کرده بود، گرفته شده است. آلکی زه‌یی در سال ۱۹۷۶ نامزد دریافت جایزهٔ جهانی هانس کریستین آندرسن شد.