آلکساندر وامپیلوف در 18 اوت 1937 در شهری مجاور شهر کوتولیک، یعنی چیریم خُوا، در منطقهٔ آلارسکیِ ایرکوتیک متولد شد. او وقتی هنوز دانشجو بود، در سرویس ادبی روزنامهٔ محلی جوانان شوروی مشغول کار شد و تا فوریهٔ 1964 همکاری او با این روزنامه ادامه داشت. وامپیلوف در 17 اوت 1972 یعنی یک روز پیش از تولد سی و پنج سالگی‌اش به صورتی کاملاً تراژیک جان باخت؛ بر اثر واژگون شدن قایق موتوری‌اش در دریاچهٔ بایکال غرق شد.