آلبرتو موراویا با نام اصلی آلبرتو پینکِرْلِه زادۀ ۱۹۰۷ و درگذشتۀ ۱۹۹۰ یکی از رمان‌نویسان برجسته ایتالیا در سدهٔ بیستم بود. موضوعات آثار او جنسیت، بیگانگی و وجودگرایی بود. معروف‌ترین اثر او رمان ضد فاشیستی دنباله‌رو است.