آزات آبدولین در سال 1931 در روستایی از جمهوری خودمختار باشقیرستان شوروی به دنیا آمد و از پژوهشگاه ادبیات جهان ماکسیم گورکی در مسکو فارغ‌التحصیل شد.